Praktinė konferencija „Visuomenės sveikata saugiai Lietuvai“ Kaune

Nordplus Horizontal logotipas

2016 m. spalio 6 dieną Kaune vyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto organizuota pirmoji Nacionalinė mokslinė – praktinė konferencija „Visuomenės sveikata saugiai Lietuvai“, kurios pagrindinė tema siejasi su Lietuvos Respublikos Prezidentės globojama kampanija „Už saugią Lietuvą“. Šioje konferencijoje, stendinių pranešimų dalyje buvo pristatytas pranešimas pagal projektą „Inovaciniai sveikatinimo metodai jaunimo ugdymui“ „14-17 metų moksleivių subjektyvus savo sveikatos vertinimas, požiūris į sveiką gyvenseną bei sveikatinimo programas“, kuriame pateikiami Higienos instituto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Aplinkos ir darbo medicinos katedros bei Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto mokslininkų R. Raškevičienės, R. Eičinaitės Lingienės, G. Rožėnaitės, L. Sakalausko atlikto anketinio Lietuvos 14-17 metų moksleivių tyrimo rezultatai ir išvados.

Konferencijoje pranešimus skaitė kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ambasadoriai Andrius Tapinas ir Jurgita Jurkutė, PSO atstovė lietuvoje Ingrida Zurlytė, LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė profesorė Ramunė Kalėdienė, 400 dalyvių iš visos Lietuvos dalijosi žiniomis, idėjomis, gerosios praktikos pavyzdžiais apie tai, kaip visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros specialistai galėtų svariai prisidėti prie saugesnės Lietuvos sukūrimo. Konferencijos organizatorius ir dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Pasak Prezidentės, šis renginys – dar vienas svarbus žingsnis į priekį keliant socialines problemas į valstybinį lygmenį, į jų sprendimus įtraukiant institucijas, savivaldybes, nevyriausybines organizacijas, sveikatos srityje dirbančius ekspertus. Nacionalinės sveikatos tarybos narė Danguolė Avižiuvienė kalbėjo apie savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vaidmenį sveikatinimo procese.

Nemažai dėmesio konferencijoje skirta vaikų ir jaunimo sveikatai: LSMU mokslininkas A. Zaborskis aptarė socialinius vaikų gyvenimo kokybės netolygumus, jų išmatavimo ir palyginimo tarp šalių galimybes, mitybos specialistė VU MF Visuomenės sveikatos instituto lektorė Roma Bartkevičiūtė apžvelgė pradinių klasių mokinių vaisių ir daržovių vartojimo ypatumus ir tendencijas per pastaruosius penkerius metus. Taip pat pristatytas Lietuvos mažųjų miestų mokyklų mokytojų dalyvavimas mokinių sveikatą stiprinančiame procese bei vyresniojo amžiaus paauglių ir jų ugdytojų motyvų sąsajos kūno kultūros veikloje. Dalinantis visuomenės sveikatos gerąja praktika Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai pristatė vaikų ir jaunimo sveikatos gerinimo priemonių įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje bei jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimo Klaipėdos miesto savivaldybėje patirtį, Norvegijos finansinę paramą vaikų ir jaunimo sveikatai gerinti ir sveikatos netolygumams mažinti, sveikatą stiprinančių mokyklų plėtrą Lietuvoje. Sveikatos ir švietimo sektorių bendradarbiavimo rezultatus pristatė SAM Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus  patarėja  Rita Sketerskienė. Stendinių pranešimų dalyje pristatytas pranešimas „14-17 metų moksleivių subjektyvus savo sveikatos vertinimas, požiūris į sveiką gyvenseną bei sveikatinimo programas“, kuriame pateikiami Higienos instituto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Aplinkos ir darbo medicinos katedros bei Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto mokslininkų R. Raškevičienės, R. Eičinaitės Lingienės, G. Rožėnaitės, L. Sakalausko atlikto anketinio Lietuvos 14-17 metų moksleivių tyrimo rezultatai ir išvados.

Konferencijoje taip pat aptarti visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimo aspektai, psichosocialinė aplinka ir darbuotojų sveikata pirminės sveikatos priežiūros sektoriuje bei kiti visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos priežiūros bendradarbiavimo klausimai. Ypatingas dėmesys konferencijoje skirtas emocinei savijautai, psichinei sveikatai, savižudybių prevencijos klausimams1

Konferencijos tezių knyga patalpinta interneto svetainėje: http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/medicinos-akademija/visuomenes-sveikatosfakultetas/i-oji-nacionaline-visuomenes-sveikatos-konferencija/teziu-knyga.html

Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.