Darbuotojų profesinė sveikata

Sveikata – tai dar ne viskas, bet be sveikatos viskas – niekai.“

A. Šopenhaueris

Ar žinojote, kad dėmesys darbuotojų sveikatos stiprinimui yra svarbi tiek personalo valdymo, tiek organizacijos vystymo dalis. Maži pokyčiai darbo vietoje gali teigiamai veikti darbuotojų sveikatą bei gerovę, o motyvuoti ir sveiki darbuotojai gali užtikrinti kokybišką bei efektyvią įmonės veiklą.

 • Darbe praleidžiame apie 60% aktyvaus dienos laiko.

 • Darbo vietoje atliekami veiksmai turi svarbų poveikį mūsų sveikatai. Monotoniškas judėjimas, ilgas sėdėjimas, mažas judrumas, yra stiprūs daugelio ligų rizikos faktoriai.

 • Rūpintis savo sveikata darbo vietoje yra ne tik darbdavio, tačiau ir kiekvieno iš mūsų pareiga. Kai rūpinamasi savo sveikata drauge, tai gali tapti linksma bei prasminga veikla.

Sveikatą stiprinantis (gerinantis) fizinis aktyvumas suprantamas kaip bet kokia fizinės veiklos forma, kuri duoda naudos sveikatai ir lavina funkcinius gebėjimus be išreikštos žalos ar pavojaus asmens sveikatai (PSO).

Kas yra profesinė sveikata?

Tai dirbančių žmonių – darbuotojų – sveikata ir visa, kas daroma ją išsaugoti. Kartais darbe būna veiksnių, kurie gali pakenkti žmogaus sveikatai, todėl reikia užkirsti kelią jų kenksmingam poveikiui. Taip pat svarbu, kad darbo priemonės ir aplinka atitiktų dirbančio žmogaus galimybes. Be to, darbe galima stiprinti žmonių sveikatą.

Kas yra darbo aplinka?

Tai aplinka, kurioje žmonės atlieka savo darbą ir kurioje gali būti įvairių sveikatai pavojingų ir kenksmingų veiksnių.

Kas yra darbo sąlygos?

Tai darbo vieta, atliekamas darbas, laikas, kai žmonės dirba ir kai poilsiauja, ir viskas, kas turi įtakos darbuotojo savijautai, darbingumui, saugai ir sveikatai.

Kas yra profesinė rizika?

Tai galimybė pakenkti dirbančio žmogaus sveikatai.

Kas gali pakenkti sveikatai darbe?

Darbe žmogaus sveikatai gali pakenkti įvairūs rizikos (darbo aplinkos) veiksniai, kurie skirstomi į tokias grupes:

 • pavojingi veiksniai, dėl kurių galima staigiai susižaloti (darbas aukštyje, nestabilios konstrukcijos, krentantys daiktai, sprogimo tikimybė ir panašiai);

 • cheminiai veiksniai (įvairios kenksmingos cheminės medžiagos);

 • fizikiniai veiksniai (triukšmas, vibracija, šaltis arba karštis, radiacija ir kiti);

 • biologiniai veiksniai (ligas galintys sukelti parazitai, bakterijos, įvairūs augalai ir gyvūnai, dėl kurių gali išsivystyti alergija);

 • stresas, per didelis darbo krūvis, blogi santykiai su vadovu ir bendradarbiais (šią grupę vadiname psichosocialiniais veiksniais);

 • sunkių krovinių kėlimas, dažnas lankstymasis, ilgas sėdėjimas arba stovėjimas, regos įtampa ir pan. (ergonominiai veiksniai).

Kas yra profesinė liga?

Tai sveikatos sutrikimas, kurį sukelia kenksmingi ar pavojingi darbo aplinkos veiksniai. Pavyzdžiui, darbininkai, dirbantys kasyklose, kur daug dulkių ir kitų kenksmingų cheminių medžiagų, jeigu tinkamai nesisaugo, gali susirgti plaučių ligomis. Siuvėjai, batsiuviai, pakuotojai, sandėlių darbuotojai ilgai dirba nepatogioje padėtyje, daug dirba rankomis arba kilnoja sunkius daiktus, todėl jiems gali pradėti skaudėti nugarą, rankas, pirštus. Miške dirbantiems gali įsisiurbti erkė ir užkrėsti Laimo liga, erkiniu encefalitu. Nesisaugant arba neteisingai naudojantis apsaugos priemonėmis, darbe galima apsinuodyti cheminėmis medžiagomis (švinu, gyvsidabriu, dujomis).

Kaip apsaugoti sveikatą darbe?

Pirmiausia, reikia sužinoti, kokių sveikatai kenksmingų veiksnių gali būti darbo vietoje. Jeigu darbo aplinkoje yra sveikatai kenksmingų veiksnių, reikia naudoti apsaugos priemones, pavyzdžiui:

 • esant dideliam triukšmui – reikia naudoti ausų kištukus, ausines;

 • dirbant dideliame aukštyje, arba kur yra krentančių daiktų pavojus – naudoti šalmus, specialią avalynę;

 • dirbant su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis – dėvėti pirštines, apsaugines kaukes (respiratorius), akinius;

 • dirbant su medžio, metalo drožlėmis, suvirinimo darbus – naudoti apsauginius akinius. Jeigu žmogus dirba kenksmingomis ar pavojingomis sąlygomis, jam periodiškai (pavyzdžiui, kas 2 metus) turi būti patikrinama sveikata.

Ar darbe galima stiprinti sveikatą?

TAIP, galima! Darbe galima rūpintis sveika mityba, būti fiziškai aktyviems, sužinoti apie alkoholio, rūkymo žalą ir kita. Tik reikia vadovo, darbdavio, kolegų pritarimo ir sveikatos specialisto pagalbos.

KAS YRA PROFESINĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS???

Profesinės sveikatos specialistas – sveikatos priežiūros specialistas, turintis aukštąjį medicinos, visuomenės sveikatos ar slaugos išsilavinimą ir atitinkantis Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-271 (Žin., 2008, Nr. 43-1610), nustatytus reikalavimus.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.